คู่มือการใช้งานเบื้องต้นของระบบ POS ( Point of Sale )

การใช้งานเบื้องต้นของระบบ POS (Point of Sale) ระบบ POS หรือ ระบบขายหน้าร้าน เป็นระบบ POS ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นโปรแกรมขายหน้าร้านโดยเฉพาะ ไม่ใช่โปรแกรมบัญชี ซึ่งการทำงานจะแตกต่างกัน เพราะระบบ POS จะคอยเก็บข้อมูลการขาย และข้อมูลการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เมื่อมีการขายสินค้าหรือการบริการภายใน

การเข้าระบบ POS

คู่มือระบบPOS

1.  หน้าเข้าสู่ระบบส่วนนี้การเข้าระบบ POS จะมีให้เลือก 2 แบบ คือ

1.1 Owrner  คือ เจ้าของร้านค้า สามารถดูรายงานต่าง ๆ ของระบบ POS  และเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ ใน ระบบ POSได้

1.2 Staff คือ พนักงานในร้านค้านั้น ๆ ไม่สามารถดูรายงานบางส่วนได้ แต่สามารถทำการขายสินค้าในหน้าร้านได้

การลงทะเบียน

ระบบ POS

2. หน้าลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบ POS

การแสดงข้อมูลสินค้า

ระบบ POS

3. หน้าสินค้าของระบบ POS

3.1 เพิ่มสินค้า เป็นการเพิ่มข้อมูลสินค้า เช่น ชื่อ ราคา เป็นต้น

3.2 ดูรายการสินค้า (สามารถแก้ไขและลบข้อมูลได้)

3.3 นำเข้าสินค้า (นำสินค้าเข้าคลัง)

หน้าขายสินค้า

ระบบ POS

4. หน้าร้าน ในหน้านี้จะมีให้เลือก 2 แบบ คือ

  • สามารถสแกน Barcode ของสินค้าเพื่อเพิ่มสินค้าเข้ารายการชำระเงิน
  • สามารถคลิกที่รูปสินค้าเพื่อเพิ่มรายการสินค้าเข้ารายการชำระเงิน

ในส่วนของการชำระเงิน

  • เมื่อทำการเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่จำนวนเงินที่ได้รับมาในช่องกรอกจำนวนเงินเป็นตัวเลข และทำการคลิกปุ่มชำระเงิน เป็นอันเสร็จสิ้น
  • ในกรณีที่จะเพิ่มชื่อลูกค้า (ข้อมูลของลูกค้า) ก็สามารถเพิ่มข้อมูลของลูกค้าได้

หน้าข้อมูลขายสินค้า

ระบบ POS

5. การขาย ในหน้านี้ สามารถดูข้อมูลการขายในแต่ละบิลได้และสามารถลบข้อมูลได้

หน้าสต๊อกสินค้า

ระบบ POS

6. STOCK ในหน้านี้จะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดในคลังสินค้า โดยมีรายงานสินค้าเข้า-ออกของสินค้าแต่ละชิ้น และคำนวณสินค้าคงเหลือในคลัง

หน้าการจัดการ

ระบบ POS

7. การจัดการ หน้าการจัดการจะรวบรวมข้อมูลของลูกค้าและพนักงานทั้งหมดที่เราลงรายละเอียดไว้

7.1 ลูกค้า

– สามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าได้

– ดูรายละเอียดลูกค้าได้

– สามารถลบรายการลูกค้าออกได้

7.2 พนักงาน

– สามารถเพิ่มข้อมูลพนักงานได้

– ดูรายชื่อพนักงานได้

– สามารถลบรายการพนักงานออกได้

หากสนใจอยากลองใช้ระบบสต๊อกสินค้าระบบ POS สามารถคลิกได้ที่ด้านล่างนี้