ETDA จัดเต็มกูรูอีคอมเมิร์ซ เสวนา “เข้าสู่ตลาดออนไลน์อย่างไร ให้ปังและเข้าเป้า”

ETDA จัดเต็มกูรูอีคอมเมิร์ซ เสวนา “เข้าสู่ตลาดออนไลน์อย่างไร ให้ปังและเข้าเป้า” เหล่ากูรูมากประสบการณ์  ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ ให้แนวทางผู้ที่ต้องการเป็นเถ้าแก่ออนไลน์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อยากให้คนไทยรู้จักอีคอมเมิร์ซมากขึ้น สามารถทำอีคอมเมิร์ซเป็น และรู้ว่าทำอย่างไรให้ขายของได้กำไรบนโลกออนไลน์ จัดเวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง “เข้าสู่ตลาดออนไลน์อย่างไรให้ปังและเข้าเป้า” เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมสเปซ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า ในวันที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคโมบายเฟิร์ส (Mobile First) เพราะสมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ที่คนขาดไม่ได้ เราสามารถทำการค้าได้แค่มีสมาร์ตโฟนเครื่องเดียว และการชอปปิงออนไลน์ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการทำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์มาสู่สมาร์ตโฟนเพิ่มขึ้นเรื่อย

Share