คู่มือการใช้งานเบื้องต้นของระบบ WAREHOUSE SYSTEM

การใช้งานเบื้องต้นของระบบ WAREHOUSE SYSTEM เป็นระบบบริหารจัดการที่จะช่วยให้คุณรู้เกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวของการสต๊อกสินค้าในคลัง โดยระบบ WAREHOUSE SYSTEM มีการบริหารจัดการของแต่ละสาขาภายใต้ของสาขาใหญ่ ตัวอย่างเช่น สามารถที่จะทำการเบิก – เคลมสินค้า , ยืม – คืนสินค้า หรือรายการใช้สินค้าที่ขายออกไป สามารถดูรายการยอดคงเหลือทั้งหมดของแต่ละสาขา อีกทั้งดูความเคลื่อนไหวของสินค้าต่าง ๆ ตลอดจนสามารถดูข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดการคลังสินค้าภายในองค์กรที่จะสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ระบบ WAREHOUSE SYSTEM เป็นระบบที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นการบริหารคลังสินค้าของสาขาใหญ่ที่มีสาขาย่อยหลาย ๆ สาขา โดยสาขาใหญ่จะเป็นผู้กระจายสินค้าไปให้ยังสาขาย่อยที่อยู่ในเครือ ทางสาขาย่อยสามารถทำการเบิก – เคลมสินค้า , ยืม – คืนสินค้า หรือรายการใช้สินค้าที่ขายออกไป โดยจะมีรายงานแสดงความเคลื่อนไหวภายในคลังสินค้า

 

การเข้าระบบ WAREHOUSE SYSTEM

1. หน้าเข้าสู่ระบบ WAREHOUSE SYSTEM

ส่วนนี้จะเป็นการเข้าสู่ระบบโดยกรอก username กับ password ของผู้ใช้งาน โดยแบ่งระดับผู้ใช้งานได้ 2 แบบ คือ

1. สาขาใหญ่ คือ เจ้าของสาขาจะสามารถดูรายงานต่าง ๆ ของ ระบบ WAREHOUSE SYSTEM และเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ ได้

2. สาขาย่อย คือ พนักงานในสาขาย่อยจะสามารถ เบิก – เคลมสินค้า , ยืม – คืนสินค้า หรือรายการใช้สินค้าที่ขายออกไปของสาขาย่อยนั้น ๆ

การแสดงข้อมูลสินค้า

2. หน้าเพิ่มสินค้าของ ระบบ WAREHOUSE SYSTEM

ส่วนนี้สาขาใหญ่จะต้องเพิ่มรายละเอียดสินค้า ราคา รูปสินค้า และสถานะของสินค้า

การแสดงข้อมูลสินค้า

การใช้งานเบื้องต้นของระบบ POS (Point of Sale)

2.1 หน้ารายการสินค้า

  • สาขาใหญ่จะสามารถเข้ามาดูรายการสินค้าทั้งหมดที่เพิ่มเข้าไป และสามารถแก้ไขสินค้าได้
  • สาขาย่อยจะสามารถเข้ามาดูรายการสินค้าทั้งหมดที่ทางสาขาใหญ่ได้เพิ่มเข้ามาได้เท่านั้น

หน้าสินค้า

3. หน้าสินค้า

3.1 หน้าเพิ่มสินค้าเข้าคลัง

ส่วนหน้านี้จะเป็นหน้าที่สาขาใหญ่จะต้องเพิ่มสินค้าลงในระบบสต๊อกสินค้าว่าสินค้าแต่ละชนิดมีกี่ชิ้น

หน้าข้อมูลราบการสินค้าในคลัง

3.2 หน้าดูรายการสินค้าในคลังสินค้า

ส่วนหน้านี้จะเป็นหน้าที่สาขาใหญ่สามารถเข้าไปดูสินค้าในสต๊อกที่สาขามีทั้งหมดได้

หน้าเบิกสินค้า

4. หน้าเบิกสินค้า

4.1 หน้าเพิ่มการเบิกสินค้า

ส่วนนี้สาขาย่อยจะทำรายการเบิกสินค้าจากสาขาใหญ่

หน้ารายการเบิกสินค้า

4.2 หน้ารายการเบิกสินค้า

ส่วนหน้านี้ทางสาขาย่อยจะต้องรอสาขาใหญ่ยืนยันการเบิกสินค้า

หน้ายืนยันรายการเบิกสินค้า

4.3 หน้ายืนยันรายการเบิกสินค้า

หน้านี้จะเป็นหน้าที่รอยืนยันการเบิกของเมื่อของมาถึงสาขาย่อย ซึ่งสาขาย่อยจะต้องยืนยันรับของ

หน้ารายการส่งเคลมสินค้า

5. หน้ารายการส่งเคลมสินค้า

5.1 หน้าเพิ่มรายการส่งเครมสินค้า

ในส่วนของหน้านี้จะเป็นหน้าที่สาขาย่อยสามารถทำการส่งเคลมสินค้ากับทางสาขาใหญ่ได้

หน้ารายการส่งเคลมสินค้า

5.2 หน้ารายการส่งเคลมสินค้า

ในส่วนของหน้านี้จะเป็นหน้าที่สาขาย่อยสามารถดูว่ามีรายการส่งเครมสินค้าอะไรบ้าง

หน้ารายการใช้สินค้า

6. หน้ารายการใช้สินค้า

6.1 หน้าเพิ่มการใช้สินค้า

ในส่วนนี้สาขาย่อยจะกรอกรายละเอียดสินค้าที่ใช้ไป

หน้ารายการยอดใช้สินค้า

6.2 หน้ารายการยอดใช้สินค้า

ในส่วนนี้สาขาย่อยจะสามารถดูรายการยอดใช้สินค้าทั้งหมดได้

หน้ารายการยืมสินค้า

7. หน้าการยืมสินค้า

7.1 หน้าเพิ่มการยืมสินค้า

เป็นหน้าการยืมสินค้าโดยการกรอกรายละเอียดของสินค้า และระยะเวลาการยืมสินค้า

หน้ารายการยืมสินค้าทั้งหมด

7.2 หน้ารายการยืมสินค้า

เป็นหน้ารายละเอียดการยืมสินค้าทั้งหมดของสาขาย่อยและสามารถดูรายละเอียดสถานะว่าคืนสินค้าแล้วหรือยัง

หน้ารายการคืนสินค้า

7.3 หน้ารายการคืนสินค้า

เป็นหน้าที่สาขาย่อยจะต้องกรอกรายละเอียดสินค้าที่ยืม และรหัสการยืมของสินค้า

หน้ารายการคืนสินค้าทั้งหมด

7.4 หน้ารายการคืนสินค้า

เป็นหน้ารายละเอียดการคืนสินค้าทั้งหมดของสาขาย่อย

หน้ารายการสต๊อกสินค้า

8. หน้ารายการสต๊อกสินค้า

เป็นหน้าการรายงานสินค้าทั้งหมดที่สาขาย่อยสามารถเข้ามาดูรายละเอียดของการเบิก – ส่งเคลมสินค้า ยืม – คืนสินค้า และรวมไปถึงรายการใช้สินค้า ยอดสินค้าคงเหลือ

หากสนใจอยากลองใช้ระบบ WAREHOUSE SYSTEM  สามารถคลิกได้ที่ด้านล่างนี้

การใช้งานเบื้องต้นของระบบ WAREHOUSE SYSTEM