คู่มือการใช้งานเบื้องต้นของระบบ SME SMART APP 

เป็นระบบบริหารจัดการองค์กรใหญ่ๆ โดยระบบ SME SMART APP เป็นระบบบริหารที่สามารถเก็บข้อมูลพนักงาน ระบบจัดการเงินเดือน ระบบสั่งซื้อ ระบบออกใบเสนอราคา  ระบบใบวางบิลสำหรับองค์กรที่ทำธุรกิจ ระบบออกบิลสำหรับองค์กรที่ทำธุรกิจ และระบบรายรับรายจ่ายของบริษัท ตลอดจนสามารถดูข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดการภายในองค์กรที่จะสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การเข้าระบบ SME SMART APP

  • หน้าเข้าสู่ระบบ SME SMART APP

ส่วนนี้จะเป็นการเข้าสู่ระบบโดยกรอก username ของผู้ใช้งาน

หน้าข้อมูลของบริษัทลูกค้า ( Customer )

หน้านี้จะเป็นหน้าที่แอดมินจะต้องทำการเพิ่มข้อมูลของบริษัทลูกค้า

หน้านี้จะเป็นหน้าที่แสดงข้อมูลรายชื่อลูกค้าทั้งหมดของบริษัท แอดมินสามารถแก้ไขข้อมูล / ลบ ได้

หน้าใบเสนอราคา ( Quotation )

หน้านี้จะเป็นหน้าที่แอดมินจะต้องทำการเพิ่มข้อมูลของบริษัทลูกค้า เพื่อทำการออกใบเสนอราคา

หน้านี้เป็นหน้ารายละเอียดข้อมูลใบเสนอราคา สามารถออกใบวางบิล ( Invoice ) ได้ สามารถปริ้นท์ใบเสนอราคาได้ แอดมินสามารถแก้ไขข้อมูล / ลบ ได้

หน้าใบวางบิล ( Invoice )

หน้าส่วนนี้เป็นหน้าที่ออกใบวางบิลโดยไม่ต้องออกใบเสนอราคา

หน้านี้เป็นหน้ารายละเอียดข้อมูลใบวางบิล สามารถออกใบเสร็จรับเงิน ปริ้นท์ใบเสร็จรับเงินได้ และแอดมินสามารถแก้ไขข้อมูล / ลบ ได้

หน้าออกบิล ( Bill )

หน้านี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องออกใบวางบิล

หน้ารายการบิล แอดมินสามารถปริ้นท์ข้อมูล / แก้ไข / ลบ ได้

หน้าข้อมูลของบริษัท ( Payment )

หน้านี้จะเป็นหน้าที่แอดมินสามารถเพิ่มข้อมูลรายจ่ายภายในบริษัทได้

หน้ารายการรายจ่าย หน้านี้จะแสดงข้อมูลรายจ่ายที่บริษัทจ่ายทั้งหมด แอดมินสามารถแก้ไขข้อมูล / ลบ ได้

หน้าออกใบแสดงเงินเดือน ( Pay Slip )

หน้าออกใบแสดงเงินเดือน หน้านี้แอดมินจะต้องเพิ่มข้อมูลรายละเอียดของพนักงาน

หน้านี้จะเป็นหน้าแสดงเงินเดือนของพนักงานทั้งหมด แอดมินสามารถแก้ไขข้อมูล / ลบ ได้

หน้ารายงานของบริษัท ( Report )

หน้ารายงานของบริษัท สามารถดูยอดรายรับรายจ่าย กำไร หรือขาดทุนได้

หากสนใจอยากลองใช้ระบบ SME SMART APP สามารถคลิกได้ที่ด้านล่างนี้

ระบบ SME SMART APP