คู่มือการใช้งานเบื้องต้นของระบบ HR ACCESS CONTROL 

เป็นระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว โดยระบบ HR ACCESS CONTROL มีบริการจัดการพนักงานในแต่ละสาขา สามารถเพิ่มข้อมูลของพนักงาน มีฟังก์ชันระบบเข้าออกงานของพนักงาน มีการรายงานข้อมูลของหนังสือเดินทาง หนังสือตรวจลงตรา หนังสืออนุญาตทำงาน หนังสือรายงานตัว 90 วัน สามารถทำใบส่งตัวของพนักงานไปยังสาขาต่าง ๆ และยังสามารถดู Report ว่ามีพนักงานของแต่ละสาขาทั้งหมดกี่คน ตลอดจนสามารถดูข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดการบุคคลภายในองค์กรที่จะสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การเข้าระบบ HR ACCESS CONTROL

1. หน้าเข้าสู่ระบบ HR ACCESS CONTROL

ส่วนนี้จะเป็นการเข้าสู่ระบบโดยกรอก username กับ password ของ แอดมิน (Admin)

การแสดงข้อมูลพนักงาน

2. หน้าข้อมูลพนักงานของระบบ HR ACCESS CONTROL

ส่วนนี้จะเป็นหน้าที่รวมรายชื่อและข้อมูลพนักงานของแต่ละสาขาได้ สามารถเพิ่มข้อมูลรายชื่อพนักงานเพิ่มเติมได้

การแสดงข้อมูลการเข้าออกของพนักงาน

3. หน้าข้อมูลรายละเอียดการลงชื่อเข้าออกของพนักงาน

แอดมินจะสามารถเข้ามาดูข้อมูลและสามารถแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งแอดมินจะกำหนดเวลาเข้าออก โดยแบ่งเกณฑ์การเข้าออกงานเป็น ปกติ / สาย / ขาด / ลา โดยสามารถแบ่งสีตามตัวอักษรก็ได้

หน้า CHECK IN – OUT ของพนักงาน

3. 1 หน้า CHECK IN – OUT

หน้านี้จะเป็นหน้าที่พนักงานจะต้องสแกนเข้าออกงาน

หน้าข้อมูลเวลาเข้างานของพนักงาน

3.2 หน้าข้อมูลรายละเอียดเวลาเข้างานของพนักงาน

หน้านี้พนักงานจะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดการเข้าออกงานของพนักงานเองได้

หน้าข้อมูลแสดงหนังสือเดินทางของพนักงาน

4. หน้าหนังสือเดินทางของระบบ HR ACCESS CONTROL

ส่วนนี้จะเป็นหน้าที่รวมรายละเอียดหนังสือเดินทางของพนักงานของแต่ละคน และสามารถกำหนดได้ว่าหนังสือเดินทางของแต่ละคนหมดวันไหน สามารถแจ้งเตือนวันหมดอายุได้

หน้าข้อมูลแสดงหนังสือตรวจลงตรา

5. หน้าหนังสือตรวงลงตราของระบบ HR ACCESS CONTROL

ส่วนนี้จะเป็นหน้าที่รวมรายละเอียดหนังสือตรวงลงตราของพนักงานของแต่ละคน และสามารถกำหนดได้ว่าหนังสือเดินทางของแต่ละคนหมดวันไหน สามารถแจ้งเตือนวันหมดอายุได้

หน้าข้อมูลแสดงหนังสืออนุญาตทำงาน

6. หน้าหนังสืออนุญาตทำงานของระบบ HR ACCESS CONTROL

ส่วนนี้จะเป็นหน้าที่รวมรายละเอียดหนังสืออนุญาตทำงานของพนักงานของแต่ละคน และสามารถกำหนดได้ว่าหนังสือเดินทางของแต่ละคนหมดวันไหน สามารถแจ้งเตือนวันหมดอายุได้

หน้าข้อมูลแสดงหนังสือรายงานตัว 90 วัน

7. หน้าหนังสือรายงานตัว 90 วันของระบบ HR ACCESS CONTROL

ส่วนนี้จะเป็นหน้าที่รวมรายละเอียดหนังสือรายงานตัว 90 วันของพนักงานของแต่ละคน และสามารถกำหนดได้ว่าหนังสือเดินทางของแต่ละคนหมดวันไหน สามารถแจ้งเตือนวันหมดอายุได้

หน้าข้อมูลแสดงใบส่งตัว

8. หน้าใบส่งตัวของระบบ HR ACCESS CONTROL

ส่วนนี้จะเป็นหน้าที่รวมรายละเอียดหน้าใบส่งตัวของพนักงานของแต่ละคน และสามารถกำหนดได้ว่าใบส่งตัวของแต่ละคนหมดวันไหน สามารถแจ้งเตือนวันหมดอายุได้

หน้า Report ผู้บริหาร

9. หน้าReport ผู้บริหารของระบบ HR ACCESS CONTROL

จะเป็นหน้ารวบรวมรายละเอียดทั้งหมด อาทิเช่น รายการใบส่งตัวของแต่ละสาขา หรือรายการข้อมูลของพนักงาน

หากสนใจอยากลองใช้ระบบ HR ACCESS CONTROL สามารถคลิกได้ที่ด้านล่างนี้

การใช้งานเบื้องต้นของระบบ HR ACCESS CONTROL