คู่มือการใช้งานเบื้องต้นของระบบ FOREIGNER EMPLOYEE ASSET

การใช้งานเบื้องต้นของระบบ FOREIGNER EMPLOYEE ASSET เป็นระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับคนต่างด้าว โดยระบบ FOREIGNER EMPLOYEE ASSET มีบริการจัดการของพนักงานในแต่ละสาขา สามารถเพิ่มข้อมูลของพนักงาน ในส่วนของหนังสือเดินทาง หนังสือตรวจลงตรา หนังสืออนุญาตทำงาน หนังสือรายงานตัว 90 วัน สามารถทำใบส่งตัวของพนักงานไปยังสาขาต่าง ๆ และยังสามารถดู Report ว่ามีพนักงานของแต่ละสาขาทั้งหมดกี่คน ตลอดจนสามารถดูข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อเป็นตัวช่วยในการจัดการบุคคลภายในองค์กรที่จะสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

1. หน้าเข้าสู่ระบบ FOREIGNER EMPLOYEE ASSET

ส่วนนี้จะเป็นการเข้าสู่ระบบโดยกรอก username กับ password ของผู้ใช้งาน

การแสดงข้อมูลพนักงาน

2. หน้าข้อมูลของพนักงานของระบบ FOREIGNER EMPLOYEE ASSET

ส่วนนี้จะเป็นหน้าที่รวมรายชื่อและข้อมูลของพนักงานของแต่ละสาขาได้ สามารถเพิ่มข้อมูลรายชื่อพนักงานเพิ่มเติมได้

หน้าข้อมูลแสดงหนังสือเดินทางของพนักงาน

3. หน้าหนังสือเดินทางของระบบ FOREIGNER EMPLOYEE ASSET

ส่วนนี้จะเป็นหน้าที่รวมรายละเอียดหนังสือเดินทางของพนักงานของแต่ละคน และสามารถกำหนดได้ว่าหนังสือเดินทางของแต่ละคนหมดวันไหน สามารถแจ้งเตือนวันหมดอายุได้

หน้าข้อมูลแสดงหนังสือตรวจลงตรา

4. หน้าหนังสือตรวงลงตราของระบบ FOREIGNER EMPLOYEE ASSET

ส่วนนี้จะเป็นหน้าที่รวมรายละเอียดหนังสือตรวงลงตราของพนักงานของแต่ละคน และสามารถกำหนดได้ว่าหนังสือเดินทางของแต่ละคนหมดวันไหน สามารถแจ้งเตือนวันหมดอายุได้

หน้าข้อมูลแสดงหนังสืออนุญาตทำงาน

5. หน้าหนังสืออนุญาตทำงานของระบบ FOREIGNER EMPLOYEE ASSET

ส่วนนี้จะเป็นหน้าที่รวมรายละเอียดหนังสืออนุญาตทำงานของพนักงานของแต่ละคน และสามารถกำหนดได้ว่าหนังสือเดินทางของแต่ละคนหมดวันไหน สามารถแจ้งเตือนวันหมดอายุได้

หน้าข้อมูลแสดงหนังสือรายงานตัว 90 วัน

6. หน้าหนังสือรายงานตัว 90 วันของระบบ FOREIGNER EMPLOYEE ASSET

ส่วนนี้จะเป็นหน้าที่รวมรายละเอียดหนังสือรายงานตัว 90 วันของพนักงานของแต่ละคน และสามารถกำหนดได้ว่าหนังสือเดินทางของแต่ละคนหมดวันไหน สามารถแจ้งเตือนวันหมดอายุได้

หน้าข้อมูลแสดงใบส่งตัว

7. หน้าใบส่งตัวของระบบ FOREIGNER EMPLOYEE ASSET

ส่วนนี้จะเป็นหน้าที่รวมรายละเอียดหน้าใบส่งตัวของพนักงานของแต่ละคน และสามารถกำหนดได้ว่าใบส่งตัวของแต่ละคนหมดวันไหน สามารถแจ้งเตือนวันหมดอายุได้

หน้า Report ผู้บริหาร

8. หน้าReport ผู้บริหารของระบบ FOREIGNER EMPLOYEE ASSET

จะเป็นหน้ารวบรวมรายละเอียดทั้งหมด อาทิเช่น รายการใบส่งตัวของแต่ละสาขา หรือรายการข้อมูลของพนักงาน

หากสนใจอยากลองใช้ระบบ FORIGNER EMPLOYEE ASSET สามารถคลิกได้ที่ด้านล่างนี้

การใช้งานเบื้องต้นของระบบ FOREIGNER